Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20341
Title: Thiết kế, chế tạo máy rửa tay đo nhiệt độ: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Vũ, Thành Nhân
Lê, Viết Hiếu
Trần, Thái Sơn (GVHD)
Keywords: Máy -- Thiết kế
Máy -- Chế tạo
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “ Thiết kế và thi công máy rửa tay đo nhiệt độ”. Đây là một trong những thiết bị đắc lực giúp cộng đồng chống đại dịch Covid-19. Chế tạo thành công mô hình máy rửa tay đo nhiệt độ, Sử dụng PLC để xây dựng chương trình điều khiển, Thiết kế giao diện giám sát, điều khiển trên WinCC. Phương pháp mô phỏng, thiết kế trên lý thuyết Song song với việc nghiên cứu lý thuyết em đã thiết kế và kiếm tra lý thuyết trên sản phẩm thật.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20341
Appears in Collections:Cơ khí (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nhan-Hieu.pdf1,15 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.