Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20338
Title: Điều khiển giám sát hệ thống tưới và chiếu sáng qua wifi: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Thạch, Khang
Nguyễn, Tấn Lộc
Nguyễn, Lương Thanh Tùng (GVHD)
Keywords: Tự động hoá -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Xây dựng hệ thống IOT để giám sát nhiệt độ, độ ẩm đất, nước mưa, cường độ ánh sáng và chiếu sáng đèn qua mạng internet bằng Webservice. Cốt lõi của hệ thống này là các thông tin từ các cảm biến sẽ được thu thập và truyền đến xử lý trung tâm (ESP32), sau đó trung tâm sẽ đưa ra các xử lý cho hệ thống bơm tưới, bơm bồn, hệ thống đèn…hoạt động một cách phù hợp để tạo ra một môi trường thuận lợi nhất cho cây trồng phát triển tối ưu. Đồng thời thu thập và giám sát thông tin lên internet để có thể giám sát và điều khiển các hoạt động của hệ thống.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20338
Appears in Collections:Điện - Điện tử (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khang-Loc.pdf1,5 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.