Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20337
Title: Thiết kế và thi công băng tải phân loại hàng hóa theo kích thước: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Trần, Quang Huy
Sầm, Quốc Thắng
Trần, Thái Sơn (GVHD)
Keywords: Máy -- Thiết kế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phân loại sản phẩm trên băng tải theo chiều cao” Chế tạo công mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao; Sử dụng PLC S7-300 để xây dựng chương trình điều khiển; Thiết kế giao diện giám sát, điều khiển trên WinCC. Phương pháp mô phỏng, thiết kế trên lý thuyết; Song song với việc nghiên cứu lý thuyết, thiết kế và kiếm tra lý thuyết trên sản phẩm thật.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20337
Appears in Collections:Cơ khí (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huy-Thang.pdf2,55 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.