Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20335
Title: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy CNC Laser: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Bùi, Minh Cường
Phạm, Văn Thắng
Lê, Quốc Đạt (GVHD)
Keywords: Máy CNC Laser -- Chế tạo
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Thiết kế, chế tạo mô hình máy CNC laser” thể hiện mục đích: Đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trong việc gia công điêu khắc gỗ trong ngành cơ điện tử. Nghiên cứu tính toán , thiết kế và chế tạo theo hướng đơn giản hóa các kết cấu, thu nhỏ các kích thước của những máy để tạo thành một máy mới có có giá thành hạ, kết cấu đơn giản, dễ vận hành, dễ thao tác và di chuyển từ nơi làm việc này đến nơi làm việc khác. Loại máy laser này có kết cấu tương tự như thiết bị cắt tự hành nhưng có thể di chuyển bút vẽ đến tọa độ bất kì trên board đồng để tạo thành các đường mạch với kích thước khác nhau.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20335
Appears in Collections:Cơ khí (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cuong-Thang.pdf2,65 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.