Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20332
Title: Xây dựng website giới thiệu và quản lý gia công cơ khí cho công ty TNHH TM&DV Cơ khí Hiệp Hòa: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Minh Thắm
Phan, Ngọc Hoàng (GVHD)
Keywords: Website -- Ứng dụng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Website quản lý gia công là bao gồm quản lý thông tin thiết bị, thông tin nhân công, quản lý công việc và hóa đơn. Chi tiết các chức năng chính của hệ thống.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20332
Appears in Collections:Ngành CNTT (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Minh-Tham.pdf4,71 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.