Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20330
Title: Website quản lý nhân sự cho doanh nghiệp – HRM-BlueBerry: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Mai, Đức Hiền
Phan, Ngọc Hoàng (GVHD)
Keywords: Website -- Ứng dụng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Phần mềm quản lý nhân sự HRM-BlueBerry mang lại một hệ thống quản lý nhân sự cho các công ty một cách tối ưu hóa nhất, hiệu quả nhất, giúp công ty có thể quản lý nhân viên dễ dàng; Quản lý thông tin các phòng ban, nhân viên thuộc phòng ban; Truy xuất, tìm kiếm nhân viên; Quản lý công việc... Tối ưu hóa chi phí bảo trì website.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20330
Appears in Collections:Ngành CNTT (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai-Duc-Hien.pdf5,71 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.