Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20288
Title: Các nhân tố ảnh hưởng kết quả học tập của sinh viên ngành kế toán trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Sinh viên -- Kết quả học tập
Ngành kế toán
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Kinh tế và dự báo, Số 1/2021 (số 3);tr. 127-130
Abstract: Bài viết tìm hiếm mối quan hệ giữa xã hội hoá, cường độ sử dụng facebook và kết quả học tập của sinh viên chính quy ngành Kế toán trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20288
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Anh-Thu-KT&DB-3.pdf343,14 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.