Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20258
Title: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Phạm, Văn Tài (GVHD)
Nguyễn, Nhật Hoàng
Keywords: Thuế -- Luận văn thạc sĩ
Quản lí hành chính -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thành công trong công tác quản lý thuế tại Chi cục Thuế TP Nha Trang như: thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế; đổi mới công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về thuế; Rà soát, đối chiếu, phân loại, theo dõi số nợ thuế, Quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, tỷ trọng nợ chờ xử lý trên tổng nợ có xu hướng giảm dần; giải quyết kịp thời và đúng hạn về khiếu nại, tố cáo về thuế. Nghiên cứu cũng chỉ ra những nguyên nhân và hạn chế chủ yếu là: hệ thống quản lý quá trình kê khai và xuất hóa đơn GTGT hiện nay chưa hiệu quả vì đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử vẫn còn hạn chế do không phải DN nào cũng có đủ điều kiện tiếp cận hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa; việc thực hiện một năm một lần để lập kế hoạch kiểm tra là không mang tính cập nhật và thường xuyên để sớm phát hiện ra những hành vi không tuân thủ thuế; hệ thống tích hợp thông tin dữ liệu của người nộp thuế hiện nay của ngành thuế vẫn chưa được cập nhật đầy đủ và kịp thời. Đề tài đã đề xuất các giải pháp nâng cao công tác quản lý thuế đối với DN, đó là Chi cục Thuế TP Nha Trang tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý việc kê khai và xuất hóa đơn GTGT chặt chẽ, hiệu quả hơn; Tăng cường công tác kiểm tra thuế các DN, đặc biệt các DN nợ đọng thuế kéo dài; Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về thông tin của người nộp thuế; Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại thuế; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách thuế mới đến DN.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20258
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Nhat-Hoang.pdf1,23 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.