Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20240
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trịnh Đức Tiến: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Trần, Nha Ghi (GVHD)
Lâm, Uyên Phương
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Ngày nay, trong điều kiện khắc nghiệt của thương trường, cạnh tranh về nguồn nhân lực luôn là vấn đề nóng bỏng tại các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực, đó chính là tài sản và là huyết mạch của tổ chức. Do đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào để khai thác tối ưu nguồn lực ấy để phục vụ cho sự phát triển của tổ chức cũng như tận dụng tối ưu nguồn lực quan trọng đó để phát triển xã hội. Muốn quản lý và khai thác có hiệu quả nguồn lực ấy, các nhà quản trị nói chung và nhà quản trị nhân sự nói riêng đầu tiên phải hiểu rõ về con người, coi con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển và có những tác động phù hợp nhằm tạo động làm việc cho người lao động. Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố, giúp cho Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến có cái nhìn toàn diện hơn nhằm tăng cường động lực làm việc cho nhân viên đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như lợi thế cạnh tranh của mình. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra hàm ý quản trị cho nhà quản lý của Công ty tăng cường xây dựng chính sách tạo động lực làm việc cho nhân viên trong giai đoạn tiếp theo. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng. Phương pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn tay đôi chuyên gia) để điều chỉnh, bổ sung thang đo của các khái niệm nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu định lượng ứng dụng phần mềm SPSS 23, phân tích xử lý bằng phương pháp thống kê mô tả và phân tích hồi quy. Kết quả phân tích sẽ cho cái nhìn tổng quát về động lực làm việc của NLĐ, đồng thời cũng tìm hiểu được mối liên quan giữa các yếu tố công việc tác động đến động lực làm việc của NLĐ. Đây là cơ sở để tác giả cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo về quản trị nguồn nhân lực cũng như những giải pháp thiết thực cần thiết để thúc đẩy người làm việc sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, hết lòng phụng sự cho doanh nghiệp.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20240
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lam-Uyen-Phuong.pdf1,95 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.