Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20182
Title: Xây dựng hệ thống truy vấn ảnh tương tự theo nội dung dựa trên cấu trúc cây R-Tree
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Lê, Thị Vĩnh Thanh (GVHD)
Keywords: Ảnh -- Truy vấn
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Hình ảnh mang một thông điệp truyền tải ý nghĩa có tính xã hội rất cao. Không những thế, nó giúp mọi người cập nhật thông tin và giữ liên lạc với nhau. Với dữ liệu hình ảnh phát triển mỗi ngày, nhu cầu chia sẻ và tìm kiếm ảnh của chúng ta rất lớn vì những lợi ích mà hình ảnh mang lại trong các lĩnh vực ứng dụng. Chính vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng mô hình cho bài toán truy vấn ảnh tương tự. Điều này giúp cải thiện khả năng tìm kiếm và truy xuất ảnh trong kho ảnh ngày càng mở rộng của chúng ta. Để thực hiện, chúng tôi đã xây dựng và phát triển mô hình tìm kiếm ảnh dựa trên cây cấu trúc cây R-Tree; thuật toán về tạo cây; thuật toán duyệt và tìm kiếm. Vận dụng kiến thức tích lũy và sự hướng dẫn, hỗ trợ từ Giảng viên hướng dẫn, chúng tôi kế thừa và cải tiến cấu trúc dữ liệu cây R-Tree, các tính chất và phân bố dữ liệu lên cây để đảm bảo hiệu quả của hệ truy vấn ảnh tương tự theo nội dung.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20182
Appears in Collections:Công nghệ thông tin (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH-Nguyen-Anh-Tuan.pdf1,89 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.