Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20037
Title: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Vũ, Văn Đông (GVHD)
Phạm, Thị Đào
Keywords: Dự án đầu tư -- Quản lí -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Thực tế cho thấy, nền kinh tế càng phát triển thì nhu cầu về xây dựng cơ bản càng tăng theo. Việt Nam hiện nay đang trên con đường phát triển và hội nhập, tham gia vào môi trường cạnh tranh đầy sôi động của khu vực nói riêng và thế giới nói chung. Bởi vậy, khi mà cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu, thì nhu cầu đầu tư vào ngành xây dựng là khá cao và trở lên cần thiết hơn bao giờ hết. Đầu tư xây dựng có tác động rất lớn trong nền kinh tế quốc dân, đảm bảo hoạt động sản xuất và đời sống xã hội không ngừng phát triển. Nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện thì vấn đề quản lý dự án đầu tư xây dựng của các công ty xây dựng còn tồn tại nhiều vấn đề cần quan tâm, giải quyết. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tác giả lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20037
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Thi-Dao.pdf1,83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.