Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20036
Title: Xây dựng thương hiệu phố đi bộ Sông Tam Bạc - Thành phố Hải Phòng: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Hải Quang (GVHD)
Nguyễn, Tiến Đạt
Keywords: Thương hiệu -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nền văn minh của nhân loại thường gắn với những con sông. Cho đến ngày nay, các quốc gia phát triển đã lưu giữ “nền văn minh” đó bằng cách tổ chức phố đi bộ ven sông. Tôn tạo nét đẹp của những con sông đã trở thành xu hướng trong tiến trình phát triển của các đô thị trên thế giới. Ngoài ra phố đi bộ ven sông có điểm khác biệt với phố đi bộ đô thị đó chính là tiềm năng về cảnh quan: là thuận lợi với tầm nhìn sông nước, không khí luôn trong lành mát mẻ. Nếu biết xây dựng và khai thác đúng giá trị sẽ mang tới một trải nghiệm phong phú về mặt hình ảnh. Qua đó đóng góp một vài ý tưởng có ích cho công tác phát triển thương hiệu du lịch tại con sông Tam Bạc mang nhiều giá trị văn hóa-lịch sử
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20036
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Tien-Dat.pdf1,86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.