Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20033
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công nhân trực tiếp sản xuất tại công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam (PV PIPE): Luận văn thạc sĩ
Authors: Đào, Duy Huân (GVHD)
Hoàng, Anh Tuấn
Keywords: Làm việc-- Động lực -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định và kiểm định thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ động công nhân trực tiếp sản xuất; Đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố động công nhân trực tiếp sản xuất, qua đó đề nghị những chính sách nhằm nâng cao mức độ động công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty PVPipe. Kết quả kiểm định cho thấy thang đo động lực làm việc của công nhân trực tiếp sản xuất đều đạt được độ tin cậy, giá trị cho phép và gồm có sáu thành phần: Thu nhập và phúc lợi; Thương hiệu và văn hóa công ty; Cấp trên trực tiếp; Chính sách đào tạo và thăng tiến Công việc thú vị và thách thức Đồng nghiệp. Với 31 biến quan sát đã được khẳng định giá trị và độ tin cậy. Trong đó, 2 yếu tố đầu tiên được đánh giá là quan trọng nhất đối động lực làm việc của công nhân trực tiếp sản xuất. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy 6 yếu tố “Thu nhập và phúc lợi” và “Thương hiệu và văn hóa công ty”, “ Cấp trên trực tiếp”, “ Chính sách đào tạo và thăng tiến”, “Công việc thú vị và thách thức” , “ Đồng nghiệp” tác động ảnh hưởng đến mức độ động viên công nhân. Điều này góp phần bổ sung vào lý thuyết tạo động lực cho nhân viên áp dụng tại Công ty PVPipe trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20033
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang-Anh-Tuan.pdf1,4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.