Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19971
Title: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Võ, Thị Thu Hồng (GVHD)
Keywords: Điện lực -- Nâng cao năng lực
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam” là chủ đề hội thảo do Trường đại học Điện lực và Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh (BCSI) tổ chức vào sáng ngày 12/10/2018. Điều này cho thấy vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh đang được các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm, trăn trở, tìm giải pháp. Bởi vì Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong thành công của các doanh nghiệp. Năng lực này được cấu thành từ nhiều khía cạnh như kỹ thuật, công nghệ, quản lý. Trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế sâu, rộng hiện nay, công nghệ thông tin và hoạt động đổi mới sáng tạo là hai thành tố quan trọng đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19971
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Anh-Tuan.pdf2,81 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.