Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19945
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại chuỗi cửa hành tiện lợi FamilyMart Vũng Tàu: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Vũ, Thị Thảo
Phạm, Ngọc Khanh (GVHD)
Keywords: Mua sắm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19945
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu-Thi-Thao.pdf1,8 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.