Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19922
Title: Giải pháp nâng cao năng lực tài chính Công ty Cổ phần thiết kế và xây lắp dầu khí Phú Sĩ: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Hồ, Thị Yến Ly
Phạm, Thị Phượng
Keywords: Năng lực tài chính
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu đưa ra những ưu và nhược điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, giúp nhà quản trị, nhà đầu tư và khách hàng có cái nhìn cụ thể hơn trong việc đưa ra các quyết định tài chính có liên quan. Đồng thời trên cơ sở phân tích, đề tài đưa ra một số các giải pháp cải thiện, nâng cao hoạt động kinh doanh của công ty.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19922
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YenLy-PhamPhuong-NCKH.pdf2,12 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.