Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19912
Title: Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán chi phí môi trường (KTMT) trong các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nhà hàng - khách sạn tại thành phố Bà Rịa: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan
Keywords: Môi trường -- Kế toán chi phí
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19912
Appears in Collections:Kế toán - QTKD (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Duc-Loan-NCKH.pdf2,66 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.