Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19897
Title: Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị công nghệ Vạn Hưng: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Văn, Thị Thanh Điền
Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Keywords: Kế toán tiêu thụ
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19897
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Van-Thi-Thanh-Dien.pdf1,93 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.