Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19888
Title: Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng thương mại
Authors: Đỗ, Thị Bích Hồng
Hồ, Thị Yến Ly
Keywords: Vay tín chấp
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công thương
Series/Report no.: Tạp chí Công thương, số 9, tháng 5;tr. 293-296
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19888
ISSN: 0866-7756
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bich-Hong.pdf3,08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.