Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19878
Title: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn vốn huy động tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Đỗ, Phú Trần Tình (GVHD)
Tạ, Thị Sơn Ca
Keywords: Ngân hàng thương mại
Huy động vốn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (VietinBank Bà Rịa Vũng Tàu), nguồn vốn huy động luôn là chỉ tiêu trọng tâm phải hoàn thành trong kế hoạch kinh doanh hàng năm. Nguồn vốn huy động của VietinBank Bà Rịa Vũng Tàu liên tục tăng trưởng qua các năm, song so với tiềm năng địa bàn thì kết quả này vẫn còn khá khiêm tốn, cơ cấu nguồn vốn lại chỗ thừa, chỗ thiếu so với chỉ tiêu đề ra, chi phí huy động vốn còn cao… khiến thu nhập ròng từ nguồn vốn huy động (NIM) có xu hướng giảm dần trong các năm vừa qua. Điều này cho thấy, công tác quản trị nguồn vốn huy động tại VietinBank Bà Rịa Vũng Tàu vẫn còn nhiều hạn chế, chưa chủ động khai thác theo nhu cầu vốn từng thời kỳ để tạo ra lợi nhuận tối ưu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19878
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ta-Thi-Sơn-Ca.pdf1,37 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.