Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19869
Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhận diện giọng nói vào việc xây dựng phần mềm hỗ trợ luyện tập phát âm tiếng Anh trên thiết bị di động: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Phan, Ngọc Hoàng
Bùi, Thị Thu Trang
Keywords: Giọng nói -- Nhận diện
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nhóm nghiên cứu là mong muốn tạo ra một giải pháp thực sự phù hợp để có thể hỗ trợ người học là sinh viên, giảng viên Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng, cũng như người học trong cộng đồng nói chung, giải quyết những vấn đề khó khăn trong việc luyện tập phát âm Anh. Với sự phát triển nhanh chóng và vượt bậc của công nghệ nhận diện giọng nói cũng như sự tiện lợi mang lại của thiết bị di động, giải pháp của nhóm nghiên cứu hướng tới việc ứng dụng công nghệ nhận diện giọng nói vào việc xây dựng phần mềm hỗ trợ phát âm tiếng Anh trên thiết bị di động. Mục đích cuối cùng của giải pháp là tạo ra được phần mềm trên thiết bị di động có thể hỗ trợ người học tiếng Anh.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19869
Appears in Collections:Công nghệ thông tin (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoangpn-bcnckh.pdf4,89 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.