Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19867
Title: Nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp du lịch
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan
Phan, Văn Nhiệm
Keywords: Kế toán chi phí
Issue Date: 2020
Publisher: Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán tháng 1+2/202020;tr. 62-66
Abstract: Kế toán chi phí môi trường đang là một phương pháp hết sức mới mẻ ở Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển khác trên thế giới. Do đó, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vận dụng kế toán chi phí môi trường hiệu quả sẽ giúp cho các doanh nghiệp ngày càng đứng vững trên thương trường và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực du lịch - nhà hàng - khách sạn. Nội dung của bài viết sẽ trình bày các nhân tố khách quan và chủ quan tác động đến việc vận dụng kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch - nhà hàng - khách sạn trên địa bàn thành phố Bà Rịa.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19867
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Duc-Loan-KTKT-T1.20.pdf5,26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.