Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19837
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên đối với các khách sạn 5 sao tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Yi, Kim Quang
Keywords: Nguồn nhân lực
Khách sạn 5 sao -- Bà Rịa Vũng Tàu
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Điều dưỡng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19837
Appears in Collections:Du lịch (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Su-trung-thanh-nv-trong-ks.pdf928,07 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.