Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19829
Title: CHATBOTS - Một cách tiếp cận trí tuệ nhân tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Bùi, Thị Thu Trang
Phan, Ngọc Hoàng
Keywords: Chatbots
Cách mạng công nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Series/Report no.: Thông tin Khoa học công nghệ;tr. 39-42
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19829
Appears in Collections:Công nghệ thông tin (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trangbtt-hoangpn.pdf601,63 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.