Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19828
Title: Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH Kim Thuỷ Mộc giai đoạn 2019 - 2021: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Trương, Thị Hoà Thuận
Nguyễn, Thị Hồng Hạnh (GVHD)
Keywords: Kế hoạch chiến lược -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Nhiều công ty và doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các công ty và doanh nghiệp vừa và nhỏ thường bị cuốn theo vòng xoáy của công việc phát sinh hằng ngày (Sản xuất, bán hàng, tìm kiếm khách hàng, giao hàng, thu tiền) hầu hết những công việc này được giải quyết theo yêu cầu phát sinh, xảy ra đến đâu giải quyết đến đó chứ không hề được hoạch định hay đưa ra một chiến lược một cách bài bản, quản lý một cách có hệ thống và đánh giá hiệu quả một cách có khoa học. Đó là cái mà các công ty và doanh nghiệp Việt Nam cần phải bắt cập trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, bởi hiện nay chúng ta đang ngày càng cạnh tranh với các công ty, doanh nghiệp hùng mạnh trên thế giới và việc các công ty, doanh nghiệp phải xác định rõ ràng được mục tiêu, hướng đi, vạch ra một con đường hợp lý và phân bổ các nguồn lực một cách tối ưu để đảm bảo đi đến mục tiêu đã định trong quỹ thời gian cho phép và Quản trị chiến lược cho phép chúng ta hoàn thiện quá trình đó. Quản trị chiến lược là xương sống của mọi quản trị chuyên ngành. Ở đâu cần có một hệ thống quản lý bài bản, chuyên nghiệp được vận hành tốt, ở đó không thể thiếu các cuộc họp quan trọng bàn về quản trị chiến lược. Vì vậy mà nhiệm vụ hàng đầu của bất kỳ một nhà quản trị nào phải hiểu rõ và nhận thức đúng đắn về công việc này để không để mắc những sai lầm mà đôi khi chúng ta phải trả giá bằng cả sự sống còn của doanh nghiệp.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19828
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong-Thi-Hoa-Thuan.pdf1,59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.