Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19822
Title: Xây dựng thương hiệu du lịch thành phố Vũng Tàu: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Đinh, Thị Hoa Lê (GVHD)
Keywords: Du lịch -- Bà Rịa Vũng Tàu
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Điều dưỡng
Abstract: Thành phố Vũng Tàu là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, du lịch, giao thông - vận tải và giáo dục của vùng Đông Nam Bộ. Sở hữu nhiều bãi biển đẹp và cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh, thành phố Vũng Tàu là một địa điểm du lịch nổi tiếng tại miền Nam. Tuy nhiên, trong thời đại công nghiệp 4.0, sự cạnh tranh giữa các quốc gia, các khu vực, các địa phương và các điểm du lịch ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt; ngành du lịch thành phố Vũng Tàu được đánh giá là chưa đạt được kết quả tương xứng với tiềm năng vốn có, việc xây dựng thương hiệu du lịch chưa được triển khai hiệu quả.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19822
Appears in Collections:Ngành Du lịch (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Huong.pdf2,24 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.