Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19817
Title: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại trung tâm bồi dưỡng văn hoá Lan Anh: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Lê, Thị Tú
Ngô, Thuý Lân (GVHD)
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Việc định hướng và xây dựng chiến lược marketing toàn diện sẽ cho phép doanh nghiệp thực hiện mục tiêu đứng vững, phát triển và mở rộng thị trường. Trung tâm Lan Anh là trung tâm bồi dưỡng văn hóa hàng đầu của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trung tâm luôn là sự lựa chọn cho các học viên có nhu cầu. Hàng năm, trung tâm thu hút học viên tham gia đăng kí học tập. Hiện nay, việc học rất được quan tâm và chú trọng, học ở trường chưa đủ chưa củng cố được nhiều kiến thức. Với những yêu cầu trên, nhu cầu cấp thiết tham gia học tập, bồi dưỡng văn hóa ngày càng gia tăng, điều này đồng nghĩa với việc thị trường ngày càng được mở rộng, cơ hội để trung tâm tìm kiếm học viên càng được cao hơn.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19817
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Thi-Tu.pdf1,79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.