Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19811
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên đối với các khách sạn 5 sao tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Yi, Kim Quang
Keywords: Nguồn nhân lực
Khách sạn 5 sao -- Bà Rịa Vũng Tàu
Issue Date: 2019
Publisher: Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công thương
Series/Report no.: Tạp chí Công thương Số 15 tháng 08/2019;tr. 107-117
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19811
ISSN: 0866-7756
Appears in Collections:Viện Du lịch - Điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yi-Kim-Quang.pdf961,82 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.