Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19807
Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh tại chi nhánh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu- công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình cáp Saigon Tourist từ năm 2018 đến 2023: Luận văn thạc sĩ
Authors: Tạ, Thị Hải Yến
Võ, Thị Thu Hồng (GVHD)
Keywords: Kế hoạch chiến lược -- Luận văn thạc sĩ
Chiến lược kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19807
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ta-Thi-Hai-Yen.pdf2,29 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.