Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19796
Title: Các yếu tố tác động đến thất thu thuế nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Đỗ, Kim Hồng
Đào, Duy Huân (GVHD)
Keywords: Thuế -- Bà Rịa Vũng Tàu
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: “Các yếu tố tác động đến chống thất thu Thuế nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả chống thất thu Thuế GTGT của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19796
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do-Kim-Hong.pdf2,38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.