Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19794
Title: Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế: Luận văn thạc sĩ
Authors: Bùi, Thị Hương
Võ, Thị Thu Hồng (GVHD)
Keywords: Nguồn nhân lực
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: Để thực hiện mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi cần phải có chính sách đột phá, các giải pháp tổng thể nhằm giải quyết ngay những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho phát triển du lịch, trong đó công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19794
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui-Thi-Huong.pdf1,36 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.