Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19791
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của quý khách hàng đối với dịch vụ truyền hình trả tiền SCTV tại thành phố Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Xuân Ngoạn
Võ, Thị Thu Hồng (GVHD)
Keywords: Truyền hình -- Chất lượng dịch vụ
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: “Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ truyền hình trả tiền của SCTV tại Thành phố Vũng Tàu” được thực hiện trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp và nhu cầu giải trí của người dân càng cao. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những khách hàng bên ngoài, đang sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền của SCTV trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19791
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.Nguyen-Xuan-Ngoan.pdf1,45 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.