Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19775
Title: Nghiên cứu thiết kế và thi công tủ ATS dùng LOGO SIEMENS: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn, Hữu Châu
Bùi, Văn Huy
Phạm, Ngọc Hiệp (GVHD)
Keywords: Tủ ATS -- SIEMENS
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện CNTT - Điện Điện tử.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19775
Appears in Collections:Điện - Điện tử (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Huu-Chau.pdf3,16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.