Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19741
Title: Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ - độ ẩm phòng trồng nấm bào ngư: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Huỳnh, Trung Vẫn (ch.nh)
Phạm, Chí Hiếu (HDKH)
Keywords: Giám sát nhiệt độ -- Thiết kế hệ thống
Giám sát độ ẩm -- Thiết kế hệ thống
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện CNTT - Điện Điện tử
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19741
Appears in Collections:Điện - Điện tử (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thiet-ke-he-thong-giam-sat-nhiet-do.pdf1,89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.