Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19740
Title: Thiết kế và chế tạo hệ thống chống trộm xe máy: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn, Hoàng Dũng (ch.nh)
Phạm, Chí Hiếu (HDKH)
Keywords: Hệ thống chống trộm -- Thiết kế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện CNTT - Điện Điện tử
Abstract: Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, cuộc sống của con người đã có những thay đổi ngày càng tốt hơn, với những trang thiết bị hiện đại phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đặc biệt góp phần vào sự phát triển đó thì ngành kĩ thuật điện tử đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Những thiết bị điện, điện tử được phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rỗng rãi trong đời sống cũng như sản suất. Từ những thời gian đầu phát triển ngành kỹ thuật điện tử đã cho thấy sự ưu việt của nó và cho tới ngày nay tính ưu việt đó ngày càng được khẳng định thêm. Những thành tựu của nó đã có thể biến được những cái tưởng chừng như không thể thành những cái có thể, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho con người.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19740
Appears in Collections:Điện - Điện tử (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thiet-ke-che-tao-he-thong-chong-trom.pdf1,33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.