Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19739
Title: Thiết kế và chế tạo máy CNC dùng tia Laser: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn, Minh Đức (ch.nh)
Phạm, Chí Hiếu (HDKH)
Keywords: Chế tạo máy
CNC -- Thiết kế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện CNTT - Điện Điện tử
Abstract: CNC–Viết tắt Computer (ized) Numerical (ly) Control (led) (điều khiển bằng máy tính), đề cập đến việc điều khiển bằng máy tính các máy móc với mục đích sản xuất (có tính lặp lại), các bộ phận kim khí (hay các vật liệu khác) phức tạp, bằng cách sử dụng các chương trình viết bằng ký hiệu chuyên biệt theo tiêu chuẩn EIA-274-D, thường gọi là mã G.Ngày nay máy CNC đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong công nghiệp sản xuất, nó chiếm ưu thế trong tiết kiệm lao động và độ chính xác cực kỳ cao, vì vậy có thể nói nó là một phần không thể thiếu trong công nghiệp sản xuất hiện đại.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19739
Appears in Collections:Điện - Điện tử (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thiet-ke-va-che-tao-may-cnc.pdf4,94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.