Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19733
Title: Hướng dẫn sinh viên giáo dục chính trị về phương pháp tự học
Authors: Lê, Kinh Nam
Keywords: Giáo dục chính trị
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐH Đồng Tháp
Series/Report no.: Kỷ yếu Hội thảo khoa học;tr. 195-202
Abstract: Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi muốn tập trung đề cập những vấn đề liên quan đến khải niệm tự học, nội dung hoạt động tự học, các hình thức dạy tự học, đặc biệt ỉà quan tâm đến các biện pháp rền luyện kĩ năng tự học cho svGDCT. Đe từ đỏ thúc đẩy quả trình rèn luyện kĩ năng tự học cho sv, góp phẩn vào công cuộc đôi mới phương pháp dạy học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19733
Appears in Collections:Kỹ năng mềm - Đại cương(Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HDSV-GD-chinhtri.pdf538,07 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.