Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19291
Nhan đề: Văn hoá ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn
Tác giả: Trần, Quốc Vượng
Nguyễn, Thị Bảy
Từ khoá: Văn hoá ẩm thực -- Việt nam
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Từ điển Bách khoa & Viện văn hoá
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19291
Bộ sưu tập: Nhà hàng - Khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Van-hoa-am-thuc-viet-nam-P.2.pdf7,22 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn
Van-hoa-am-thuc-viet-nam-P.1.pdf3 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.