Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19284
Nhan đề: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép
Tác giả: Lý, Trần Cường (ch.b)
Đinh, Chính Đạo
Từ khoá: Kết cấu gạch đá
Gạch đá cốt thép
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19284
Bộ sưu tập: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Ket-cau-gach-da.pdf5,44 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.