Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19282
Nhan đề: Hỏi và đáp các vấn đề kỹ thuật thi công xây dựng
Tác giả: Ngô, Quang Tường
Từ khoá: Xây dựng -- hỏi đáp
Thi công xây dựng
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
Trích dẫn: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19282
Bộ sưu tập: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Hoi-dap-cac-van-de-to-chuc-thi-cong.pdf19,07 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.