Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19229
Title: Định hướng Mô hình giáo dục Kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU)
Authors: Lê, Thị Hiếu Thảo (ch.nh)
Võ, Minh Hùng
Lê, Thị Lan Anh
Lê, Văn Quốc
Keywords: Kĩ năng mềm -- Mô hình giáo dục
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19229
Appears in Collections:TT Phát triển KNM (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh-huong-mo-hinh-KNM.pdf3,91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.