Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19195
Title: Thiết kế và chế tạo 8 mô hình thực hành môn vi điều khiển sử dụng vi điều khiển pic 18f4520 cho Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: LEROY, Grégory
Lê, Ngọc Trân (GVHD)
Keywords: Vi điều khiển -- Thiết kế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19195
Appears in Collections:Điện - Điện tử (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Detai-Gegroryt.pdf2,91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.