Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19193
Title: Thiết kế Website và cơ sở dữ liệu cho hệ thống giám sát và cảnh báo chất lượng nước nuôi trồng thuỷ sản trên sông Trà Và - Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Trương, Quang Dũng
Lê, Ngọc Trân (GVHD)
Keywords: Thiết kế website
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19193
Appears in Collections:Điện - Điện tử (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dung-fianal.pdf1,81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.