Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19170
Title: Thông tư 96/2015/TT-BTC và những vướng mắc của kế toán về công nợ phải thu, phải trả
Other Titles: CIRCULAR No. 96/2015 / TT-BTC AND PROBLEMS OF ACCOUNTS AND RECEIVABLES
Authors: Phạm, Thị Phượng
Keywords: Kế toán -- Thông tư
Issue Date: 2018
Publisher: Tạp chí kế toán và kiểm toán
Series/Report no.: Tạp chí kế toán và kiểm toán;số 8; tr.58-62
Abstract: Tại một doanh nghiệp luôn phát sinh nhiều chứng từ, nghiệp vụ khác nhau. Trong những chứng từ, nghiệp vụ phát sinh đó thì một doanh nghiệp nói chung và một kế toán viên nói riêng luôn cần phải xem xét hạch toán làm sao để tuân thủ đúng theo quy định của luật nhà nước ban hành. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và các khoản công nợ phải trả.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19170
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Thi-Phuong2.pdf272,99 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.