Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19165
Nhan đề: Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm
Tác giả: Hà, Duyên Tư
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm -- Quản lí chất lượng
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19165
Bộ sưu tập: Công nghệ thực phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quan-ly-chat-luong-trong-cong-nghiep-thuc-pham-P1.pdf6,07 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn
Quan-ly-chat-luong-trong-cong-nghiep-thuc-pham-P2.pdf1,63 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.