Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19162
Nhan đề: Vẽ kỹ thuật cơ khí - Tập 2 (Đã được hội đồng môn học của Bộ Giáo dục và đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật)
Tác giả: Trần, Hữu Quế (ch.b)
Đặng, Văn Cứ
Nguyễn, Văn Tuấn
Từ khoá: Cơ khí -- Vẽ kĩ thuật
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Giáo dục
Trích dẫn: Tái bản lần thứ 7
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19162
Bộ sưu tập: Công nghệ cơ khí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Ve-ky-thuat-co-khi-T2.pdf7,61 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.