Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19091
Title: Phần mềm logistics cho dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ
Authors: Dương, Thị Diệu
Keywords: Hải sản -- Khai thác
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: Chương trình phát triển khai thác hải sản xa bờ hoạt động dài ngày trên biển được Nhà nước phát động, triển khai và hỗ trợ nhằm không chỉ làm tăng sản lượng khai thác thủy hải sản, bảo vệ được nguồn lợi thủy sản, tạo điều kiện để những ngư dân có cơ hội làm giàu, mà còn có ý nghĩa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong những năm tới phát triển nghề khai thác hải sản xa bờ được xác định là một trong những hướng đi chính trong chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước nói chung và tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu nói riêng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19091
Appears in Collections:Chuyên đề
Chuyên đề

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duong-Thi-Dieu.pdf1,31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.