Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19086
Title: Phương pháp dạy và học thời đại cách mạng công nghệ 4.0
Other Titles: Teaching and learning methods in technological revolution 4.0
Authors: Hồ, Yến Ly
Đỗ, Thị Bích Hồng
Keywords: Công nghiệp 4.0 -- Giáo dục
Phương pháp dạy và học
Issue Date: 2017
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Series/Report no.: Kỷ yếu hội nghị giáo dục;tr. 257-262
Abstract: Thế giới đang bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một cuộc cách mạng sản xuất mới gắn liền với những đột phá chưa từng có về công nghệ, liên quan đến kết nối Internet, điện toán đâm mây, in 3D, công nghệ cảm biến, thực tế ảo. Cách mạng công nghệ 4.0, sự xuất hiện những xu thế công nghệ mới với Internet kết nối vạn vật trong vật lý, kỹ thuật số, sinh học, có liên quan chặt chẽ và thâm nhập lẫn nhau. Cách mạng công nghệ 4.0 đã đánh dấu một bước phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ của nhân loại, làm thay đổi bộ mặt các nền kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong thời gian vừa qua, khái niệm về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 được hứa hẹn một cuộc đổi mới cho tất cả các ngành nghề, tạo ra một sự thay đổi vô cùng lớn trong đời sống kinh tế, xã hội và đây chính là thách thức cho ngành giáo dục trong việc đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thời đại mới, thời đại công nghệ 4.0. Để hòa nhập vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0, yếu tố then chốt là nguồn lực. Do đó cần phải cải cách giáo dục, đào tạo để tạo ra những con người đáp ứng đầy đủ năng lực, theo tiêu chuẩn 4.0. Đã đến lúc giáo dục Việt Nam cần có những nhận thức đầy đủ về vị trí cũng như vai trò của mình để đáp ứng làn sóng công nghệ 4.0 này, trong đó vai trò dạy và học của đội ngũ giảng viên và sinh viên là rất quan trọng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19086
ISSN: 9786046710301
Appears in Collections:Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yen-Ly-Bich-Hong.pdf501,42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.