Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19080
Title: Trang bị hệ thống IE18 - Điều khiển thiết bị điện thông minh và camera đàm thoại hai chiều cho tàu dịch vụ hậu cần BV-96789TS
Authors: Lưu, Hoàng
Keywords: Tàu cá thông minh
Hệ thống điều khiển
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: Nằm trong dự án “Tàu cá thông minh”, hệ thống IE18 dùng để điều khiển và giám sát các thiết bị điện trên tàu thông qua máy tính và camera. Hệ thống camera giúp cho chỉ huy bao quát được mọi hoạt động trên tàu, có thể ra lệnh hoặc trao đổi thông tin hai chiều với từng khu vực khác nhau trên tàu để kịp thời xử lý công việc cũng như các tình huống phát sinh. Hệ thống điều khiển các thiết bị điện thông minh bao gồm việc điều khiển chiếu sáng, điều khiển các thiết bị điện. Giám sát trạng thái của các thiết bị. Bật tắt các thiết bị theo điều kiện được cài đặt như: tắt điện khi trời sáng, giảm cường độ chiếu sáng khi không có người trong khu vực được kiểm soát... Việc này giúp tiết kiệm năng lượng cho tàu cũng như tối ưu công năng của các thiết bị
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19080
Appears in Collections:Chuyên đề

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luu-hoang.pdf261 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.