Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19064
Title: Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo ngành kinh doanh trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu: Hướng tiếp cận mới.
Authors: Nghiêm, Phúc Hiếu
Phạm, Quý Trung
Keywords: Giáo dục đại học -- Bà Rịa Vũng Tàu
Issue Date: 2017
Publisher: Sở Khoa học Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu
Series/Report no.: Thông tin Khoa học và Công nghệ;tr.40-43
Abstract: Ngày nay, các trường giáo dục bậc cao kể cả công lẫn tư đều đang tồn tại trong môi trường có thể gọi đó là "cuộc chiến xếp hạng giáo dục". Quá trình xếp hạng ngày càng phổ biến với những thành phần khác nhau tạo thành các mức thang điểm đánh giá, qua đó vị trí xếp hạng của các trường sẽ thay đổi dựa vào các tiêu chí, trong đó một nhân tố không thể thiếu chính là mức độ hài lòng của sinh viên theo học tại trường. Nói cách khác, công cụ đánh giá sự hài lòng của sinh viên được sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả của các dịch vụ giáo dục và chương trình giáo dục khác nhau. Mục tiêu bài viết giúp xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu theo công cụ đánh giá đầu ra chương trình kinh doanh cho sinh viên sắp tốt nghiệp tại Mỹ (Undergraduate Business Exit Assessment - UBEA) và từ đó đề xuất một số giải pháp phục vụ cho công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo tại trường nói chung và ngành nói riêng.
Description: 4 tr
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19064
ISSN: 1859-91264
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)
Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghiemPhucHieu2.pdf400,4 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.